Tisztelt Szülők! Kedves Tanítványaink!


A 2019/2020. tanév második félévében, március közepétől új munkaformában kellett a nevelő-oktató munkát folytatnunk.

Ezúton mondunk köszönetet minden szülőnek és diákunknak, akik – gyorsan és rugalmasan alkalmazkodva az új helyzethez – elősegítették, hogy gyermekeik a munkájukat, a tanulást lelkiismeretesen elvégezték.

A tanévet lezáró osztályozó értekezleteken elhangzottak alapján készített összegzés szerint tanulóink 91%-a jól és hatékonyan kapcsolódott be az online oktatásba, míg tanulóink 9%-nál komolyabb gondok adódtak az otthoni feladatvégzést, szülői felügyeletet vagy megsegítést érintően.

Tájékoztatom a szülőket, hogy a június végén záruló napközit augusztus utolsó hetében folytatjuk. Jelentkezni az alább megadott időpontban és módon lehet.

Pannonhalma, 2020. június 18.

Tisztelettel: Turbók Arnold Bertalan, igazgatóIdőpont Tevékenység Időbeosztás
Június 29. ügyeleti nap 8:00 - 14:00
Július 15. ügyeleti nap 8:00 - 14:00
Augusztus 3. ügyeleti nap 8:00 - 14:00
Augusztus 17. ügyeleti nap 8:00 - 14:00
Augusztus 24-31. napközi 8:00-tól 16:00 óráig
Augusztus 11-13. jelentkezés nyári napközibe az 1-5. évfolyamosoknak, ebédigény jelölésével
Augusztus 26. javítóvizsgák 9:00 órai kezdettel
Augusztus 31. tankönyvosztás; napközis igény felmérése 8:00 - 17:00
Szeptember 1. tanévnyitó a Művelődési Házban 8:00
Szeptember 1. Veni Sancte a kistemplomban 9:00
Szeptember 1. szülői értekezlet az első osztályosoknak 17:00

Kivonat a 2019/2020. tanév végi beszámolóból:

A tanulólétszám változásai az általános iskolában és az AMI-ban
Tanév Általános iskola AMI Fenntartó
2015/2016 158 68 tankerület
2016/2017 163 175 apátság/szbi
2017/2018 170 223 apátság/szbi
2018/2019 208 227 apátság/szbi
2019/2020 220 249 apátság/PSZBI
2020/2021 247-250 250 apátság/PSZBI
Országos kompetenciamérés eredményei
2017 2018 2019
Évfolyam / tantárgy SZBI kisváros országos SZBI kisváros országos SZBI kisváros országos
6 Matematika 1501 1442 1497 1524 1480 1499 1463 1476 1495
6 Szövegértés 1542 1449 1503 1600 1474 1492 1501 1481 1499
8 Matematika 1568 1551 1612 1601 1586 1614 1574 1599 1624
8 Szövegértés 1569 1513 1571 1592 1574 1602 1604 1583 1608