Jelentkezés a 2020/2021-es tanév művészetoktatási képzéseire
Tisztelt Szülők!

A 2020/2021. tanév művészetoktatási képzéseire a jelentkezési határidő: 2020. május 31.
A járványügyi helyzetre tekintettel a jelentkezést online módon tudják megtenni.
Kérjük, hogy az iskola honlapjára feltöltött jelentkezési lapot szíveskedjenek kitölteni, és azt az iskola e-mail címére ( ) küldjék el! Kérjük, ügyeljenek a pontos kitöltésre!
Ne feledkezzenek meg arról, hogy nemcsak az újonnan beiratkozó tanulókról, hanem a már képzésben részt vevő növendékekről is szükséges jelentkezési lapot beküldeni az új tanévre! Amennyiben gyermekük nem kívánja folytatni a képzést, azt is szíveskedjenek jelezni.

A jelentkezési lapok beérkezte után összesítjük a jelentkezőket, s - a férőhelyek számát figyelembe véve - tájékoztatjuk a szülőket gyermekük felvételéről.

Pannonhalma, 2020. május 14.

Turbók Arnold Bertalan, igazgató

Jelentkezési lap a 2020/2021-es tanév művészetoktatási képzéseire