Tisztelt Szülők, Tisztelt Támogatók!

Mi a Pannonhalmi Iskoláért Alapítványnál azért dolgozunk, hogy gyermekeink otthon érezzék magukat az iskolában, megkapják mind a tehetségük kibontakoztatásához szükséges gondozást, mind a lemaradásokat orvosló fejlesztő foglalkozásokat, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez is igyekszünk hozzájárulni. Célunk egy sikeres továbbtanuláshoz szükséges szilárd tanulmányi alap elsajátításának elősegítése, melyhez igyekszünk megfelelő tárgyi eszközöket beszerezni az iskola tanulói számára. Tavaly, 2022-ben 1.000.000,-Ft feletti összeget fordítottunk iskolabútorok, sporteszközök, buszos kirándulás és az életmentő Epipen injekciók költségeinek finanszírozására.

Fő támogatónk, Pannonhalma Város Önkormányzatának pénzbeli juttatása mellett folyamatosan indulunk különböző pályázatokon, de az eredményes munkához szükséges az Önök 1%-os felajánlása is.

Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítsék Alapítványunk további sikeres működését! Segítsenek, hogy segíthessünk!

Az Alapítvánnyal kapcsolatos további információért állok szíves rendelkezésükre:

Pannonhalma, 2023.05.02.

Tisztelettel: dr. Valler Zsuzsanna, a Kuratórium elnöke

"A társadalmi kohézió erősítése a Pannonhalmi Főapátság Karitász Szervezete közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével"
Bővebben >>

Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány

Az alapítvány célja az intézmény célkitűzéseinek támogatása:

  1. A nevelő-oktató munka tárgyi és technikai feltételeinek javítása.
  2. A tantárgyak elsajátítása – kiemelten a művészeti tárgyaknak, idegen nyelveknek és az informatikának – hatékonyságának a növelése.
  3. Az iskolával kapcsolatos szabadidős tevékenységek támogatása.
  4. Tanulmányi-, sport és kulturális versenyek támogatása.
  5. Nehéz vagy hátrányos körülmények között élő diákok támogatása.
  6. A tanulók tanulmányi vagy művészeti tevékenységének támogatása.

Tisztelettel kérjük, személyi jövedelem adója felajánlásának 1%-ával támogassa iskolánk céljait.

A kedvezményezett – Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány – számlaszáma:

18982703-1-08